LSM Oy

Yritys

LSM Yhtiöt Oy:n palveluksessa on noin 20 henkilöä. Toimialoista nopeimmin kasvavia ovat teollisuuden kunnossapitotoiminta LSM Service, joka palvelee koko Suomea kahdeksalla huoltoautolla ja koneistusautolla sekä LSM Systems nimellä valmistettavat kuljettimet, kuljetinjärjestelmät sekä kokonaiset tuotantolinjat ja erilaiset koneet ja laitteet.

Laitevalmistuksen ja suunnittelun yksi pääaloista on mekaanisen puunjatkojalostusteollisuuden tarvitsemat linjat ja laitteet.

Laitteiden ja koneiden valmistus tapahtuu konepajassamme Evijärvellä.

Laatu

Laatu on asiakkaallemme itsestäänselvyys, jota ei tarvitse erikseen myydä. LSM Systems on koko organisaationsa yhteistyöllä määritellyt toiminnalleen laadun, johon sitoutua, ja mittarit, joita seurata. Laadun sisäistäminen on kestävin tie tulevaisuuteen.

WebGarden